Stanford Medicine publiserer resultatet av Apple Watch hjertestudiet

Stanford Medicine publiserer resultatet av Apple Watch hjertestudiet

Stanford Medicine publiserte allerede i mars de midlertidige resultatene for Apple Heart Study, men det er ikke før i dag at det endelige og hele resultatet fra dette studiet ble publisert i New England Journal of Medicine.

Forskerne bak denne studien fremhever flere ganger i rapporten at dette studiet ikke er et forsøk på å bevise at Apple Watch kan brukes som et verktøy for å luke ut helsetilstander i store populasjoner. Noe du bør ta hensyn til når du leser denne artikkelen.

I henhold til CNB har forskerne fortalt at Apple sponset studiet og sitter som eier av datagrunnlaget, men dette datagrunnlaget er lagret hos Stanford. Apple Heart Study består av mer enn 400.000 deltagere som eier en Apple Watch og har løpt i åtte måneder. Omtrent en fjerdedel av disse deltagerne gikk også med et måler som overvåket hjerterytmen i to uker før denne ble sent tilbake.

Annonse

Av de 400.000 deltagerne fikk litt over 2000 personer et varsel fra Apple-klokken om en irregulær hjerterytme. Noe som til sammen utgjør 0,5% av alle personene som deltok.

Av de som mottok et slikt varsel fra klokken, og som returnerte måleren, ble det bekreftet at 84% hadde atrieflimmer, og i henhold til CNBC kan denne formen for passiv overvåkning altså være effektivt. Men det vil uansett være et behov for flere studier på dette området.

Hvis man begrenser datasettet til de som er eldre enn 65 år, hvorav 3% mottok et slikt varsel, bygger denne studien også opp under påstanden at atrieflimmer er mer utbredt hos eldre.

Hele rapporten kan du lese hos New England Journal of Medicine. I tillegg finner du også en god oversikt over hva disse resultatene betyr hos CNBC.